Biofarm.dk ApS

Striped Bass

Sunshine Bass har en mild og sødlig smag, som tiltaler mange forbrugere, og er man optaget af, hvor maden kommer fra, og at den er produceret under bæredygtige forhold, så er fisken ”Sunshine Bass” værd at ofre opmærksomhed på.

Bæredygtig opdræt
Sunshine Bass opdrættes i indendørs anlæg, hvor vandet recirkuleres og de overskydende næringsstoffer komposteres og bliver genanvendt på nærliggende marker. Desuden bliver energien til anlæggets drift skaffet fra en stor vindmølle.

Hygiejne og kvalitet
Opdrættet sker i et indendørs anlæg, hvor der kan veksles mellem ferskvand og saltvand, som recirkuleres. Dette samt at foderet er af ekstrem høj kvalitet, sikrer, at ynglen ikke inficeres med sygdomme eller parasitter og derfor er fisk fra Biofarm.dk ApS undtaget frysekravet for rå fisk.

Kosher og Halal
Hos Biofarm.dk ApS har vi valgt at undgå foder, som indeholder rester af svineblod. Det betyder, at fisk herfra lever op til de krav, der stilles til såvel Kosher som Halal. 

Foder og smag
Foder er en af de vigtigste faktorer for et vellykket opdræt, og at fisken rent faktisk smager godt. Derfor får fiskene foder, der er udvalgt så der er et højt indhold af protein og uden indhold af plantemateriale som for eksempel sojabønner, fordi dette kan give afsmag i fisken. Sunshine Bass har en mild og let sødlig smag, som tiltaler mange forbrugere. Og hos Biofarm.dk ApS kan man rent faktisk bestille sin helt egen "designer-fisk", som er fodret efter ønske, så fisken kommer til at smage, som man bedst kan lide den.

Populær i USA
Sunshine Bass er oprindeligt produceret i Florida, og er blevet en meget populær put´n´take fisk i USA, kendt for dens gode evne til at fighte.

Sunshine Bass er en hybrid af arterne Morone chrysops x Morone saxatilis.