Biofarm.dk ApS

DSCF0025Biofarm.dk ApS ligger vid Limfjorden i Vestjylland nära Holstebro i Danmark.
Anläggningen består av tre recirkulerande system som alla är åtskilda. Alla tre system har sitt eget reningssystem, och de hålls åtskilda. En recirkulerande anläggning inomhus kräver mycket energi för att drivas. Den hämtas från ett stort vindkraftverk på området.
I inomhusanläggningen odlas fisken i akvakultur från yngel till vuxen fisk. Odlingen sker i en inomhusanläggning där det går att växla mellan färskvatten och saltvatten som recirkuleras.
Fiskarna går från yngel till matfisk i recirkulerande bassänger, där det alltid finns tillräckligt med utrymme och foder. Fodret är granulater med en noga avstämd sammansättning av proteiner, fett och mineraler. Ett automatiskt system säkerställer att fiskarna får vad de kan äta, men utan foderspill. 
Fiskarna handfodras dagligen, så en medarbetare kan hålla ögonen på att aptiten är som den ska, och detta används som en indikator på att inget är fel. Alla bassänger rengörs varannan dag, och det görs vattenprov som undersöks för att säkerställa vattenkvaliteten.
Vattnet renas med hjälp av biologiska och mekaniska processer och utan tillsättning av kemikalier. Reningsprocessen avslutas med en biokompost vilken används som gödning på markerna kring anläggningen, där det höga näringsinnehållet bidrar till att skapa god tillväxt för grödorna.