Biofarm.dk ApS

Biolagune

Biofarm.dk ApS ligger ved Limfjorden i Vestjylland nær Holstebro i Danmark. Fra sine biolaguner og sin aquafarm har Lars Bach produceret marinefiskeyngel i mere end 20 år. Han begyndte i 1989 med en enkelt biolagune og har senere udvidet.
I 1989 blev den første biolagune på 1.200 kubikmeter anlagt, og firmaet blev etableret under navnet "Ejsing Seafarm".
I 1991 udvides der med fem biolaguner på hver 2.000 kubikmeter.
I 2003 blev der bygget et nyt recirkulerende system til startfodring med tørfoder og recirkulær opdræt.
I 2016 skiftede Ejsing Seafarm navn til Biofarm.dk ApS
Biofarm.dk ApS har lang tids erfaring med opdræt af fisk, og i produktionen lægger vi stor vægt på en fornuftig opdrætsmetode, der ligner naturens egen mest muligt.
RAS