Biofarm.dk ApS

Biofarm.dk ApS

Biofarm.dk ApS er ligger ved Limfjorden i Vestjylland nær Holstebro i Danmark.
Anlægget består af tre recirkulere systemer, som alle er adskilt. Alle tre systemer har hvert deres rensesystem, og holdes adskilt. Et indendørs recirkulært anlæg kræver energi for at køre. Den skaffes fra en stor vindmølle på grunden.
I det indendørs anlæg opdrættes fisken i akvakultur fra yngel til voksen fisk. Opdrættet sker i et indendørs anlæg, hvor der kan veksles mellem ferskvand og saltvand, som recirkuleres.
Fiskene går fra yngel til konsumfisk i recirkulerende bassiner, hvor der altid er plads nok. Foderet er granulater med en nøje afstemt sammensætning af proteiner, fedt og mineraler. Et automatisk system sikrer, at fiskene får, hvad de kan spise. 
Fiskene håndfodres dagligt, så en medarbejder kan holde øje med, at appetitten er, som den skal være, og det bruges som en indikator for, at intet er galt. Alle bassiner rengøres hver anden dag, og der udtages vandprøver, som undersøges for at sikre vandkvaliteten.
Vandet renses ved hjælp af biologiske og mekaniske processor og uden tilsætning af kemikalier. Renseprocessen ender med en biokompost, der bruges som gødning på markerne omkring anlægget, hvor det høje næringsindhold bidrager til at skabe god vækst for afgrøderne.