Biofarm.dk ApS

2017 11 28 09.48.52På Biofarm.dk ApS sker det inga utsläpp från anläggningen. Det enda som släppts ut härifrån är biokompost från fiskarna, och den används på markerna omkring anläggningen som en otroligt effektiv gödning.

Det används inte några kemikalier i processen från fiskyngel till matfisk eller i reningsprocessen.

Att driva en RAS-anläggning där en massa vatten ska pumpas runt kräver mycket ström. Den skaffas från ett vindkraftverk som står på området.