Biofarm.dk ApS

Mølle Biofarm.dk ApsS

På Biofarm.dk ApS er der intet udslip fra anlægget. Det eneste der bliver lukket ud herfra, er biokompost fra fiskene, og den bliver brugt på markerne omkring anlægget som en utrolig effektiv gødning.

Der bliver ikke brugt nogle kemikalier i processen fra fiskeyngel til konsumfisk eller i renseprocessen.

At drive et RAS-anlæg, hvor en masse vand skal pumpes rundt, kræver strøm. Den skaffes fra en vindmølle, som står på grunden.